Tòa 1 Tầng 1-B05.03

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 33.15 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 30.07 M²