Tòa 1 Tầng 1-B05.21

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 43.54 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 39.79 M²