Tòa 1 Tầng 1-A03a.12

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 42.72 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 38.91 M²