Tòa 1 Tầng 1-A03a.19

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 41.54 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 37.72 M²