Tòa 1 Tầng 1-A03a.20

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 41.45 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 37.88 M²