Tòa 1 Tầng 1-A03a.21

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 40.98 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 38.07 M²