Tòa 1 Tầng 1-A03a.22

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 35.05 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 31.61 M²