Tòa 1 Tầng 1-A03a.23

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 34.38 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 31.12 M²