Tòa 1 Tầng 1-A05.01

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 39.00 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 35.88 M²