Tòa 1 Tầng 1-A05.02

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 39.00 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 35.78 M²