Tòa 1 Tầng 1-A05.04

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 39.00 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 34.92 M²