Tòa 1 Tầng 1-A05.06

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 41.28 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 37.72 M²