Tòa 1 Tầng 1-A05.09

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 38.70 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 35.32 M²