Tòa 1 Tầng 1-A05.10

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 38.15 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 34.81 M²