Tòa 1 Tầng 1-A05.11

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 41.28 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 37.56 M²