Tòa 1 Tầng 1-A06.04

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 31.50 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 28.05 M²