Tòa 1 Tầng 1-A06.05

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 32.13 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 28.88 M²