Tòa 1 Tầng 1-A06.07

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 34.08 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 32.27 M²