Tòa 1 Tầng 1-B03a.03

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 34.02 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 31.27 M²