Tòa 1 Tầng 1-B03a.05

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 61.54 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 57.05 M²