Tòa 1 Tầng 1-B03a.06

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 34.03 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 31.27 M²