Tòa 1 Tầng 1-B03a.08

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 34.03 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 31.12 M²