Tòa 1 Tầng 1-B03a.11

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 33.36 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 30.00 M²