Tòa 1 Tầng 1-B03a.12

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 33.61 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 30.86 M²