Tòa 1 Tầng 1-B03a.15

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 33.21 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 30.71 M²