Tòa 1 Tầng 1-B03a.16

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 32.40 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 29.67 M²