Tòa 1 Tầng 1-B03a.19

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 44.15 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 40.13 M²