Tòa 1 Tầng 1-B03a.21

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 42.13 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 38.84 M²