Tòa 1 Tầng 1-B03a.23

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 43.01 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 38.78 M²