Tòa 1 Tầng 1-B05.01

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 31.98 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 29.62 M²