Tòa 1 Tầng 1-B05.06

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 30.77 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 28.17 M²