Tòa 1 Tầng 1-B05.10

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 31.98 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 29.40 M²