Tòa 1 Tầng 1-B05.12

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 32.11 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 29.31 M²