Tòa 1 Tầng 1-B05.13

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 32.37 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 29.52 M²