Tòa 1 Tầng 1-B05.15

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 32.76 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 29.63 M²