Tòa 1 Tầng 1-B05.17

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 32.76 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 30.07 M²