Tòa 1 Tầng 1-B05.20

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 39.63 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 43.56 M²