Tòa 1 Tầng 1-B05.22

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 31.24 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 28.20 M²