Tòa 1 Tầng 1-B05.23

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 37.84 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 34.59 M²