Tòa 1 Tầng 1-B06.02

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 39.69 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 35.82 M²