Tòa 1 Tầng 1-B06.05

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 31.24 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 28.41 M²