Tòa 1 Tầng 1-B06.06

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 31.68 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 28.80 M²