Tòa 1 Tầng 1-B06.08

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 34.08 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 30.51 M²