Mặt bằng điển hình từ tầng 7 - 31 - Chọn trên mặt bằng tầng để xem căn hộ chi tiết

Millennium

Địa chỉ dự án & Văn phòng giao dịch: 132 Bến Vân Đồn, Tp. HCM
Hotline: (08) 39 159 159 - 082 8 179 179
Website: www.masteri.com.vn/millennium
Email: sales.millennium@masteri.com.vn

Đăng ký nhận bản tin