Tòa 2 T2 - (7-23).01

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 65.37 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 60.40 M²