Tòa 2 T2 - (7-23).02

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 65.81 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 60.73 M²