Tòa 2 T2 - (7-23).03

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 93.69 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 87.57 M²