Tòa 2 T2 - (7-23).05

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 61.11 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 56.84 M²