Tòa 2 T2 - (7-23).06

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 88.60 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 82.09 M²