Tòa 2 T2 - (7-23).07

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 73.08 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 67.82 M²